Front-end development (restyling, WCAG 2.1)

Delpher

Werkzaamheden:

  • Front-end development
  • HTML5
  • CSS
  • JavaScript
  • Toegankelijkheid (WCAG 2.1)

Via Delpher worden miljoenen gedigitaliseerde Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften aangeboden. Delpher is ontwikkeld door de KB in samenwerking met verschillende bibliotheken en instellingen. De website wordt constant doorontwikkeld door een vast team binnen de KB.

Restyling van Delpher - met de nieuwe huisstijl van de KB als leidraad - waarbij verbeteringen m.b.t. functionaliteit en UX/UI doorgevoerd werden. Ik heb als freelance senior front-end developer aan dit traject gewerkt en er mede voor zorggedragen dat het geheel voldoet aan de toegankelijkheidseisen conform WCAG 2.1.

Bezoek de website:

www.delpher.nl